De inzet van onze nieuwe systeem Curocell A4 CX20 op IC’s

Jacare kan gelukkig een steentje bijdrage in de huidige “druk” op sommige IC’s.

Door de inzet van onze nieuwe systeem Curocell A4 CX20 kunnen we voorzien in luchtsystemen waarbij patiënten ook in buikligging kunnen worden behandeld. Het is prettig dat we ook in deze moeilijke tijd onze bijdrage kunnen leveren, alles met onze eigen schijf van 5:

SAAMHORIG-BEHULPZAAM-EFFECTIEF-EENVOUD-SPECIALISME

Vanuit de zorg: “They care for us”
Vanuit Jacare: “We care for you”

De inzet van onze nieuwe systeem Curocell A4 CX20 op IC's