Categorie I t/m IV

Categorie I

Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid. 

Probleem:

Niet wegdrukbare roodheid 

Doel:
  • Voorkomen van verdere uitbreiding. 
  • Secundaire infectie voorkomen.
Handelingen:

Afhankelijk van de locatie, vrij leggen en droog houden. 

De aanbevolen frequentie van wisselligging is een keer in de 3 uur in combinatie met een goed druk reducerend matras.

Categorie II

Huidletsel dat zich beperkt tot de opperhuid en aanwezigheid van en/of blaarvorming, en/of ontvelling. 

Probleem:

Huiddefect met/zonder necrose, met of zonder ontstekingsverschijnselen.

Doel:

  • Debridement oplossen/necrose verwijderen.
  • Ontstekingsverschijnselen behandelen.
  • Complicaties proberen te voorkomen.

Handelingen:

Droge necrose droog houden totdat de necrotische korst demarkeert van het gezonde weefsel.Bij overige decubituswonden categorie III starten met verweking van de necrose door toepassing van een hydrogel, honingverband of foamverband. Indien mogelijke de verweking trachten te verwijderen door middel van chirurgische necrotomie (schaar, pincet).eventuele resten oplossen met een hydrogel, alginaat, honingverband in combinatie met een absorberend verband of foamverband.

Minimale inzet categorie 3 anti-decubitus matras/kussen.

Categorie III

Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids weefsel. De schade kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende bindweefstelvlies.

Probleem:

 

Doel:

 

Handelingen:

 

Categorie IV

Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan spieren botweefsel of ondersteunende weefsels.

Probleem:

Diepe decubitus met necrose of necrose vrije en granulerende wondbodem.

Doel:

  • Necrose verwijderen .
  • Ontstekingsverschijnselen behandelen/voorkomen.
  • Complicaties proberen te voorkomen.

Handelingen:

Droge necrose droog houden totdat de necrotische korst demarkeert van het gezonde weefsel.Bij overige decubituswonden categorie IV starten met verweking van de necrose door toepassing van een hydrogel, honingverband of foamverband. Indien mogelijke de verweking trachten te verwijderen door middel van chirurgische necrotomie (schaar, pincet).eventuele resten oplossen met een hydrogel, alginaat, honingverband in combinatie met een absorberend verband of foamverband.

Minimale inzet categorie 4 anti-decubitus matras/kussen.