Categorie I t/m IV

Omschrijving decubitus:
Plaatselijke schade aan de huid en/of onderliggend weefsel ten gevolge van druk of druk in combinatie met schuifkrachten.

Decubitus classificatie:
Categorie 1: Niet wegdrukbare roodheid bij intacte huid (let op: bij een donkere huid is dit niet te zien,
dit controleer je door te voelen aan de huid)
Categorie 2: Verlies van een deel van de huidlaag of blaarvorming
Categorie 3: Verlies van een volledige huidlaag (vet is zichtbaar)
Categorie 4: Verlies van een volledige weefsellaag (spier/bot zichtbaar)
Niet naar categorie in te delen/ongeclassificeerd: Verlies van een volledige huid of weefsellaag. Diepte onbekend.
Vermoedelijke diepe weefselbeschadiging. Diepte onbekend.

Belangrijk is om ter preventie tijdig het risico op decubitus in te schatten. Dit moet ook gedaan worden bij patiënten die al decubitus hebben en nieuwe decubitus kunnen ontwikkelen.

Volgende wordt geadviseerd:
➔ Risico op decubitus inschatten (ook evt. nieuw ontwikkelde decubitus bij bestaande decubitus)
dit door middel van:
– Klinische blik
– Evt. in combinatie met een risicobeoordelingsinstrument.
➔ Bij de volgende doelgroepen is geen risicobeoordeling nodig en wordt er gelijk overgegaan op preventie:
– Patiënten met al bestaande decubitus wonden
– Immobiele patiënten
– IC patiënten
– Patiënten op de operatiekamer
– Patiënten met een dwarslaesie
– Terminale patiënten

Preventieve maatregelen:
Volgende interventies gelden ter preventie van decubitus maar ook al bij bestaande decubitus (alle categorieën):
– Verminder druk/schuifkracht door houdingsveranderingen
– Verminder druk/schuifkracht door drukverlagende maatregelen
– Verminder druk/schuifkracht door tijdig te mobiliseren
– Aandacht voor huidinspectie en huidzorg
– Aandacht voor voeding
– Kan overwogen worden om meerlaagsschuimverband preventief aan te brengen op risicogebieden.
– LET OP: wees ook alert op zittende drukverlaging (bijvoorbeeld alternerend zitkussen)

Behandeling:
Decubitus wonden worden behandeld net als andere complexe wonden. Hierbij wordt geadviseerd gebruik te maken van het TIME model of het WCS model.
Wanneer wonden binnen 2 weken niet verbeteren is verwijzing naar expert noodzakelijk. Belangrijk bij behandeling van decubitus is de samenwerk tussen multidisciplinair team.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar de nieuwe richtlijnen van decubitus (Maart 2021