Wat doen wij tijdens een terminale fase?

In de gezondheidszorg wordt vaak onderscheid gemaakt tussen palliatieve zorg en terminale zorg. Hoewel deze termen soms door elkaar gebruikt worden, hebben ze elk hun eigen specifieke betekenis en doelstellingen en wij vertellen je er graag meer over. Met een belangrijke reden overigens.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun families die te maken hebben met levensbedreigende ziekten. Het doel is om lijden te verlichten door middel van vroegtijdige herkenning, beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van fysieke, psychosociale en spirituele aard. Palliatieve zorg begint vaak vroeg in het ziekteproces, vaak al vanaf het moment van diagnose en kan gelijktijdig met curatieve behandelingen worden gegeven.

Belangrijke aspecten van palliatieve zorg zijn:

  • Pijnbestrijding en symptoommanagement.
  • Psychologische en emotionele ondersteuning.
  • Sociale en spirituele zorg.
  • Ondersteuning van de familie.

Terminale zorg

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg dat specifiek gericht is op de laatste levensfase van een patiënt, wanneer genezing niet langer mogelijk is en de verwachting is dat de patiënt binnen korte tijd zal overlijden, meestal binnen zes maanden. In deze fase ligt onze nadruk volledig op comfort en kwaliteit van leven.

Comfort in de terminale fase

Als decubitusspecialisten spelen wij een cruciale rol in de terminale zorg. Decubitus, ook wel bekend als doorligwonden, kan een significant probleem zijn voor patiënten in de laatste fase van hun leven. Deze wonden ontstaan door langdurige druk op de huid en kunnen veel pijn en ongemak veroorzaken.

In de terminale fase is ons primaire doel om het comfort van de patiënt te maximaliseren. Dit omvat:

  • Behandeling van bestaande wonden: Het bieden van adequate wondverzorging om pijn te verminderen en verdere complicaties te voorkomen.
  • Pijnbestrijding: Het gebruik van medicatie en andere technieken om pijn en ongemak te minimaliseren.
  • Emotionele ondersteuning: Het bieden van steun en geruststelling aan zowel de patiënt als hun familie tijdens deze moeilijke periode.
  • Comfort: Onze focus op comfort betekent dat wij alles in het werk stellen om de pijn en het ongemak dat gepaard gaat met decubitus te verlichten. Door deze aanpak dragen we bij aan een waardige en zo comfortabel mogelijke laatste levensfase voor onze patiënten.

In conclusie, hoewel zowel palliatieve als terminale zorg gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten met ernstige aandoeningen, ligt de nadruk in de terminale fase volledig op comfort en waardigheid. Als decubitusspecialisten zijn wij toegewijd aan het bieden van de best mogelijke zorg om deze doelen te bereiken.

Het Belang van Hygiëne bij de Preventie van Decubitus